Pressemeddelelse


”Endrupholm Jytte og Johan Hoffmanns Fond” etableret.

 

Jytte og Johan Hoffmann har gennem Endrupholm Invest ApS inden årsskiftet stiftet ”Endrupholm Jytte og Johan Hoffmanns Fond” – i daglig tale Endrupholmfonden. Fonden skal fungere som selvstændig fond ved siden af ”Johan Hoffmann Fonden”, der blev etableret i 2016.


Fonden er etableret med en kapital på 40 mio. kr., hvor op til halvdelen er reserveret til køb af herregården ”Endrupholm”, når denne ikke længere skal anvendes til bolig for parret. De øvrige midler skal anvendes dels til ejendommens drift og understøttelse af fx kunstnerrefugium, udstillinger, koncerter og andre aktiviteter på ejendommen.


Aktiviteter og besøg på ejendommen skal være gratis, således at hele fondens virke kommer befolkningen i Esbjerg Kommune og gæster fra andre egne af landet til gode. Fondens arrangementer bliver i sagens natur ukommercielle. Et af målene er at skærpe den generelle interesse for kultur og kunst, til gavn for alle kulturudbydere i området.

Siden er under udarbejdelse