Pressemeddelelse


”Endrupholm Jytte og Johan Hoffmanns Fond” etableret.

 

Jytte og Johan Hoffmann har gennem Endrupholm Invest ApS inden årsskiftet stiftet ”Endrupholm Jytte og Johan Hoffmanns Fond” – i daglig tale Endrupholmfonden. Fonden skal fungere som selvstændig fond ved siden af ”Johan Hoffmann Fonden”, der blev etableret i 2016.


Fonden er etableret med en kapital på 40 mio. kr., hvor op til halvdelen er reserveret til køb af herregården ”Endrupholm”, når denne ikke længere skal anvendes til bolig for parret. De øvrige midler skal anvendes dels til ejendommens drift og understøttelse af fx kunstnerrefugium, udstillinger, koncerter og andre aktiviteter på ejendommen.


Aktiviteter og besøg på ejendommen skal være gratis, således at hele fondens virke kommer befolkningen i Esbjerg Kommune og gæster fra andre egne af landet til gode. Fondens arrangementer bliver i sagens natur ukommercielle. Et af målene er at skærpe den generelle interesse for kultur og kunst, til gavn for alle kulturudbydere i området.


Der er ingen tidsplan for overtagelse af ejendommen, der jo tjener som hjem for Jytte og Johan Hoffmann, men der iværksættes allerede i 2020 de forberedende arbejder. I den forbindelse har Fonden i en tidsbegrænset stilling som projektleder ansat Annette Posselt, der fra sit virke i Esbjerg Festuge har erfaring på en del af Endrupholmfondens kerneområder.


Der er udpeget en bestyrelse bestående af Jakob Lose, Flemming Just og Henry Heiberg, hvor sidstnævnte fungerer som formand. Når fonden overtager ejendommen udvides bestyrelsen med yderligere 2-3 personer med dybere indsigt i fondens aktivitetsområder.

Samtidig med etableringen af Endrupholmfonden har Endrupholm Invest ydet en gave til Johan Hoffmann Fonden, der er omkring 15 mio. kr. større end de oprindeligt planlagte 80 mio. kr.


Jytte og Johan Hoffmann har dermed givet samlede bidrag på 135 mio. kr. til gavn for blandt andet kultur, kunst, idræt, sundhed og iværksættere i Esbjerg Kommune.

Johan Hoffmann udtaler:

”Jeg har i perioden fra 2014 til 2019 gennemført et omfattende generationsskifte til mine 3 døtre - Bettina, Pernille og Henriette Hoffmann. De har overtaget en del af formuen sammen med ejerandele i virksomheder i lokalområdet og resten af landet, som vi har investeret i.  Der er dermed sørget godt for næste generation.


Jytte og jeg har gennem nogen tid overvejet, hvad der skal ske med Endrupholm, når vi ikke længere bor der. Vi mener begge at have fundet den rigtige løsning med den nye fond og vi glæder os meget til at se, hvad dette tiltag kan føre med sig.


Fra 2016 til nu har vi gennem Johan Hoffmann Fonden ydet støtte til projekter i Esbjerg Kommune for i alt ca. 20 mio. kr. Jeg føler, at vi har gjort en forskel i kommunen. Tiltaget omkring Endrupholm er en forlængelse af disse forhold, men også udtryk for et ønske om at gøre Endrupholm tilgængelig for kommunens borgere. Derfor tænker jeg også, at bestyrelsen vil sørge for, at aktiviteterne bliver i et bredt spektrum, så der både bliver plads til de smalle kunstarter og det folkelige.


Uden støtten fra Esbjerg Kommune og mange loyale medarbejdere bosiddende i Esbjerg Kommune havde min virksomhed A/S AROVIT aldrig vokset sig til det, som den blev. Det er jeg dybt taknemmelig for.” 

Annette Posselt udtaler:

” Johan og Jytte Hoffmann har givet borgerne en unik gave og det forpligter. Det er klart, at med så smukke rammer som Endrupholm tilbyder, skal der skabes indhold med respekt for stedet som for eksempel kunstudstillinger, koncerter, foredrag og workshops.

 

Jeg glæder mig helt usigeligt til arbejdet og føler mig utroligt privilegeret over at være med i processen om at skabe et sted, hvor hele kommunens befolkning kan benytte sig af kulturelle tilbud – ganske gratis. Det er jo en drøm. 

 

Lige nu består arbejdet i at få dannet mig et overblik over stedet, muligheder og samarbejdspartnere, både i forhold til Endrupholm og oplevelser der, men også med Endrups lokalbefolkning, som jeg glæder mig til at møde og drøfte samarbejdsmuligheder med. Det, at Endrup sættes på det kulturelle landkort, vil uden tvivl have lokalt potentiale.”

 

Om Endrupholm:

Endrupholm er en herregård, der under kong Frederik den 2. blev bygget af Adelsmanden Claus Skeel i 1580. Forud herfor havde kongen byttet Endrupholm væk med henblik på at samle sit gods i Østjylland. Ejendommen er en af de få herregårde i Vestjylland. Den nuværende hovedbygning er fra 1770’erne. Johan Hoffmann har ejet og beboet ejendommen siden 2000. Det samlede bygningsareal udgør ca. 1.800 m2.